Subtotal: KD 0.000
Broccoli Chips
KD 11.000 / kg 11.0 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
Cauliflower Chips
KD 8.500 / kg 8.5 KWD
KD 2.500 / each 2.5 KWD
KD 2.500 / each 2.5 KWD
KD 2.500 / each 2.5 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
Churruca Corn Roasted Cuban Sauce
KD 3.250 / kg 3.25 KWD
Churruca Corn Salad     
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
Corn Churruca Caramelized
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
Corn Churruca Mediterranean
KD 3.250 / kg 3.25 KWD
Corn Churruca Roasted Olive Oil
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD