Subtotal: KD 0.000
Broccoli Chips
KD 11.000 / kg 11.0 KWD
KD 2.750 / 250 gms 2.75 KWD
Cauliflower Chips
KD 8.500 / kg 8.5 KWD
KD 1.900 / 250 gms 1.9 KWD
KD 1.900 / 250 gms 1.9 KWD
KD 1.900 / 250 gms 1.9 KWD
Vegetable Chips
KD 1.900 / 250 gms 1.9 KWD
KD 1.150 / 250 gms 1.15 KWD
Japanese Cracker Ball's
KD 1.100 / 250 gms 1.1 KWD
KD 1.000 / 250 gms 1.0 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
KD 0.900 / 250 gms 0.9 KWD
Corn Churruca Mediterranean
KD 3.250 / kg 3.25 KWD
Corn Churruca Roasted Olive Oil
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
Corn Churruca Caramelized
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD
Churruca Corn Salad     
KD 0.800 / 250 gms 0.8 KWD