Subtotal: KD 0.000
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD
KD 1.700 / 250 gms 1.7 KWD
Dragee Pearl Sugar Coated Almond
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Tiramisu Chocolate Almond
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Lemon Chocolate Almond
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Orange Chocolate Almond
KD 1.700 / 250 gms 1.7 KWD
Dragee White Chocolate Raisin
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee White Chocolate Almond
KD 1.700 / 250 gms 1.7 KWD
Dragee Milk Chocolate Crispy Rice
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Milk Chocolate Raisin
KD 1.700 / 250 gms 1.7 KWD
Dragee Milk Chocolate Orange
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Dark Chocolate Raisin
KD 6.750 / kg 6.75 KWD
Dragee Dark Chocolate Orange
KD 1.700 / 250 gms 1.7 KWD
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD
Dragee Goji Berries
KD 0.850 / each 0.85 KWD
Dragee Coffee Bean
KD 0.750 / each 0.75 KWD
KD 2.550 / 250 gms 2.55 KWD